8.4.13

Νομικοί σαν μεταφραστές στο Δικαστήριο της ΕΕ

Το Δικαστήριο της ΕΕ προκηρύσσει διαγωνισμό για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με αντικείμενο τη μετάφραση προς τα ελληνικά νομικών κειμένων από τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά και ολλανδικά.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι απόφοιτοι  Νομικής ελληνόφωνου πανεπιστημίου Ελλάδας ή Κύπρου, ενώ παράλληλα οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της γλώσσας-πηγής, ενδεχόμενη κατάρτιση, πανεπιστημιακού επιπέδου ή άλλη, στη (νομική) μετάφραση, επαγγελματική πείρα, για τον συγκεκριμένο συνδυασμό γλωσσών που αφορά το οικείο τμήμα της συμβάσεως, στη μετάφραση και/ή αναθεώρηση νομικών κειμένων ή επαγγελματική πείρα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών παρόμοιων με τις υπηρεσίες που αφορά το οικείο τμήμα της συμβάσεως . Οποιαδήποτε επαγγελματική πείρα στον τομέα της μεταφράσεως νομικών κειμένων συνιστά συγκριτικό πλεονέκτημα και θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Ακόμα ενδεχόμενη ειδίκευση σε ορισμένο είδος εγγράφων ή τομέα δικαίου σχετικό με το οικείο τμήμα της συμβάσεως και ικανότητα παραγωγής σε σελίδες, δέουσες γνώσεις πληροφορικής δεόντως δικαιολογούμενες με την υπογραφή της δηλώσεως που περιλαμβάνεται στο υποχρεωτικό έντυπο συμμετοχής.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει στις 26 Απριλίου 2013.

Δείτε αναλυτικά...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου