4.2.13

Πόσο ικανοί στη χρήση ξένων γλωσσών είναι οι Ευρωπαίοι;

Σύμφωνα με την έρευνα που διενεργήθηκε από το Ευρωβαρόμετρο το 2012, ο αριθμός των Ευρωπαίων που δηλώνουν ότι μπορούν να επικοινωνήσουν σε μια ξένη γλώσσα μειώθηκε ελαφρά, από 56% σε 54%, σε σχέση με την τελευταία έρευνα για την πολυγλωσσία, η οποία είχε διενεργηθεί το 2005. Στο πλαίσιο μιας άλλης ειδικής μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της πρώτης ευρωπαϊκής έρευνας για τις γλωσσικές ικανότητες, έγιναν γλωσσικά τεστ μεταξύ μαθητών εφηβικής ηλικίας σε 14 ευρωπαϊκές χώρες· διαπιστώθηκε ότι μόνο το 42% γνωρίζουν καλά την πρώτη ξένη γλώσσα τους και μόλις το 25% τη δεύτερη. Ένας σημαντικός αριθμός, 14% για την πρώτη ξένη γλώσσα και 20% για τη δεύτερη, δεν κατορθώνουν να φτάσουν ούτε καν στο επίπεδο του «βασικού χρήστη». Το ποσοστό των μαθητών που χρησιμοποιούν με ευχέρεια την πρώτη ξένη γλώσσα τους κυμαίνεται από 82% στη Μάλτα και τη Σουηδία (όπου τα αγγλικά είναι η πρώτη ξένη γλώσσα) έως μόνο 14% στη Γαλλία (εκμάθηση αγγλικών) και 9% στο Ηνωμένο Βασίλειο (εκμάθηση γαλλικών). Το διαδίκτυο διευκόλυνε τους ανθρώπους να διευρύνουν τις «παθητικές» τους δεξιότητες ανάγνωσης και ακουστικής κατανόησης ξένων γλωσσών. Ο αριθμός των Ευρωπαίων που χρησιμοποιούν τακτικά ξένες γλώσσες στο διαδίκτυο, π.χ. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυξήθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, από 26% σε 36%. Η πιο πολύγλωσση χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το Λουξεμβούργο, όπου το 99% των πολιτών γνωρίζουν καλά τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου