13.11.12

Ευρωπαϊκό «Άλμα» στη Φιλοξενία!

Το δίκτυο HALMA συνδέει λογοτεχνικά κέντρα της Ευρώπης, διοργανώνει διαπολιτισμικές ανταλλαγές και δίνει την ευκαιρία σε παράγοντες της λογοτεχνικής ζωής –συγγραφείς, μεταφραστές, φορείς- να βιώσουν την ποικιλία διαφορετικών πολιτισμών. Όπως και το παιχνίδι «Halma» (από την ελληνική λέξη: άλμα), έτσι και το δίκτυο προσφέρει ιδανικές ευκαιρίες κινητικότητας από τον έναν ευρωπαϊκό ξενώνα στον άλλο, για εργασία, έρευνα ή υλοποίηση προγραμμάτων. Το δίκτυο ιδρύθηκε με τη συμμετοχή 16 λογοτεχνικών κέντρων από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Έχει ήδη ξεκινήσει η διεύρυνση του δικτύου, ειδικότερα προς τη Δυτική Ευρώπη. Σήμερα το δίκτυο HALMA εκπροσωπεί 26 λογοτεχνικούς οργανισμούς σε 21 χώρες.

Στην Ελλάδα, συνδετικό κρίκο του ευρωπαϊκού αυτού δικτύου αποτελεί το Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η φιλοξενία συγγραφέων, μεταφραστών, ποιητών μελών λογοτεχνικών ενώσεων των Τριών Θαλασσών (Βαλτική, Μαύρη Θάλασσα, Αιγαίο), η  διοργάνωση συνεδρίων σεμιναρίων, εργαστηρίων μετάφρασης, διάφορες εκδόσεις, οι παρουσιάσεις βιβλίων, λογοτεχνικών  και ποιητικών βραδιών, η έκδοση του περιοδικού «ΗΛΙΟΣ» καθώς και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με τον πολιτισμό.

Στόχος του Κέντρου είναι η περαιτέρω προσέγγιση και γνωριμία μεταξύ συγγραφέων, λογοτεχνών, μεταφραστών, ποιητών, καθώς και την αναβάθμιση της πνευματικής ζωής του τόπου σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.

ΠΗΓΗ
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου