9.11.12

Συνηθισμένα λάθη στις έννοιες λέξεων και εκφράσεων


  • Η φράση «εξ απαλών ονύχων» σημαίνει παιδιόθεν, από την παιδική ηλικία (και όχι: «με το μαλακό», ακροθιγώς).
  • «Επί τούτω» σημαίνει ειδικά γι’ αυτό και όχι επίτηδες (το θέμα λύθηκε με μια επί τούτω ρύθμιση).
  • «Επί τούτου» σημαίνει επ’ αυτού, επάνω σ’ αυτό, σχετικά με αυτό και όχι ειδικά γι’ αυτό. (παρουσίασε το θέμα και συζητήθηκαν προτάσεις επί τούτου).
  • «Ήκιστα» σημαίνει ελάχιστα ή καθόλου.
  • «Ευάριθμος» σημαίνει αυτός που μπορεί να μετρηθεί, άρα ο λίγος ή αυτός που έχει λίγα. Δεν είναι συνώνυμο του «πολυάριθμος» ούτε σημαίνει «πολλά».
  • «Αδολεσχία» είναι η ακατάπαυστη φλυαρία.
  • «Αδρομερής» είναι ο γενικός, χοντρικός, χωρίς πολλές λεπτομέρειες.
  • «Λυδία λίθος» είναι, μεταφορικά, αυτό με το οποίο ελέγχεται, δοκιμάζεται κάτι.
  • «Έωλος» σημαίνει χθεσινός, παλιός, ξεπερασμένος.
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου