22.11.12

Τι είναι η μετάφραση;

Η μετάφραση είναι η ερμηνεία της έννοιας του κειμένου και η επακόλουθη παραγωγή του αντίστοιχου κειμένου, που ονομάζεται επίσης "μετάφραση", το οποίο μεταφέρει το ίδιο μήνυμα σε άλλη γλώσσα. Το κείμενο προς μετάφραση ονομάζεται κείμενο-πηγή, καθώς και η γλώσσα στην οποία πρέπει να μεταφραστεί ονομάζεται η γλώσσα-στόχος. Το τελικό κείμενο μερικές φορές ονομάζεται κείμενο-στόχος. Οι μεταφραστές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους περιορισμούς που περιλαμβάνουν: το περιεχόμενο, τους κανόνες της γραμματικής των δύο γλωσσών, τους γραπτoύς κανόνες τους και τους ιδιωματισμούς των δυο γλωσσών. Μια κοινή παρερμηνεία είναι ότι υπάρχει μια ομοιότητα αυτολεξεί ανάμεσα στις δύο γλώσσες, καθώς και ότι η μετάφραση είναι μια απλή μηχανική διαδικασία. Μια τέτοια αυτολεξεί μετάφραση, όμως, δεν μπορεί να λάβει υπόψη το περιεχόμενο, τη γραμματική, τους γραπτούς κανόνε, και τους ιδιωματισμούς. Η μετάφραση, όταν γίνεται από άτομα που μιλούν δυο γλώσσες, και ειδικά από άτομα με περιορισμένες γνώσεις σε μία ή και στις δύο γλώσσες, ενέχει κίνδυνο να γίνουν λάθη στους ιδιωματισμούς και στη σύνταξη από τη γλώσσα-πηγή στη γλώσσα-στόχο. Από την άλλη πλευρά, οι 'διαρροές' μεταξύ των γλωσσών έχουν εξυπηρετήσει, επίσης, στο χρήσιμο σκοπό της εισαγωγής ‘δανεικών’ λέξεων από τη μια γλώσσα-πηγή στη γλώσσα-στόχο όπου προηγουμένως έλειπε η έννοια ή η κατάλληλη έκφραση της έννοιας. Οι μεταφραστές και οι διερμηνείς, είτε επαγγελματίες είτε και ερασιτέχνες, έχουν διαδραματίσει επομένως ένα σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των γλωσσών και των πολιτισμών. Η τέχνη της μετάφρασης είναι τόσο παλιά όσο και ο γραπτός λόγος. Ορισμένα κείμενα του Σουμεριακού Έπους του Γκιλγκαμές, μεταξύ των παλαιότερων γνωστών λογοτεχνικών έργων, έχουν βρεθεί μεταφρασμένα σε διάφορες ασιατικές γλώσσες της δεύτερης χιλιετίας π.Χ.. Το Έπος του Γκιλγκαμές μπορεί να έχει διαβαστεί, στη δική τους γλώσσα, από τους αρχικούς συγγραφείς της Βίβλου και της Ιλιάδας. Με την έλευση των υπολογιστών, έχουν γίνει προσπάθειες για την μηχανογράφηση ή αλλιώς την αυτοματοποίηση της μετάφρασης των κειμένων της φυσικής γλώσσας (αυτόματη μετάφραση) ή να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές ως βοήθημα για τη μετάφραση (μετάφραση υποβοηθούμενη από υπολογιστή).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου